Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
คลังความรู้ (KM)
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการสาธารณะ
นโยบายการบริหารงานบุคคล
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
E-Service
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
แบบประเมินความพึงพอใจ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำชุมชน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
เรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสอบถามของ อบต.สามเงา
รายงานการประชุม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
23 ม.ค. 2566 ตาก สามเงา อบต.สามเงา รายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี2565 (วันที่6-ธันวาคม-2565)
23 ม.ค. 2566 ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 ระยะเวลาและวันเริ่งประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป
06 ธ.ค. 2565 ตาก สามเงา อบต.สามเงา รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย4 ครั้งที่1 ประจำปี2565 (วันที่1-พฤศจิกายน-2565)
01 พ.ย. 2565 ตาก สามเงา อบต.สามเงา รายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัย1 ครั้งที่2 ประจำปี2565 (วันที่27-กันยายน-2565)
27 ก.ย. 2565 ตาก สามเงา อบต.สามเงา รายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัย1 ครั้งที่1 ประจำปี2565 (วันที่22-กันยายน-2565)
22 ก.ย. 2565 ตาก สามเงา อบต.สามเงา รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย3 ครั้งที่2 ประจำปี2565 (วันที่26-สิงหาคม-2565)
26 ส.ค. 2565 ตาก สามเงา อบต.สามเงา รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย3 ครั้งที่1 ประจำปี2565 (วันที่17-สิงหาคม-2565)
17 ส.ค. 2565 ตาก สามเงา อบต.สามเงา รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย2 ครั้งที่2 ประจำปี 2565 (วันที่28-มีนาคม-2565)
28 เม.ย. 2565 ตาก สามเงา อบต.สามเงา รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี2565 (วันที่21-มีนาคม-2565)
21 มี.ค. 2565 ตาก สามเงา อบต.สามเงา รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่2 ประจำปี2565 (วันที่24-มกราคม-2565)

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา 
ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63130
โทรศัพท์ : 055-800-589   โทรสาร : 055-800-589 
อีเมล์ : admin@samngao.go.th , samngao_tak@hotmail.com

www.samngao.go.th