สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา
ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63130
โทรศัพท์ : 0-5554-9494 โทรสาร : 0-5554-9494 อีเมล์ : admin@samngao.go.th
Powered By WNT.CO.TH