Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี
คลังความรู้ (KM)
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำชุมชน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาสามปี
แผนดำเนินงาน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
เรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือเบิกจ่ายตรง ปี2562 (25 มิ.ย. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง การใช้แผนอัตรกำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.... (22 ม.ค. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่องเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลืก... (22 ม.ค. 2562)  
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีประมาณ พ.ศ.2561 (03 ต.ค. 2561)
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 2561 (21 ก.ย. 2561)
2-คำภีร์การบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง-2-ประกาศ-มาตรฐานเกี่ยวกับวินัยของ อปท-2 (19 ก.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (22 มิ.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่องเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลืกสรร... (06 มิ.ย. 2561)
ประชาสัมพัธ์การชำระภาษี 61 (05 ก.พ. 2561)
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา (05 ม.ค. 2561)
คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ (10 พ.ย. 2560)
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 2561 (06 ต.ค. 2560)
ประกาศข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2561 (29 ก.ย. 2560)
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม (19 ก.ค. 2560)
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาศที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (17 ก.ค. 2560)
โครงการอบรมเพื่อการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่... (03 ก.ค. 2560)
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาศที่๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (18 มี.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี (03 มี.ค. 2560)
แผนการจัดการความรู้ KM 60 (10 ก.พ. 2560)
บันทึกแจ้งเวียนการประกาศเจตจำนงบริหารงานด้วยความสุจริต (31 ม.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (จากบริเวณสะพานคลองป้าป... (27 พ.ย. 2561)  
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตก40... (22 พ.ย. 2561)  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (18 ต.ค. 2561)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2561 (08 ต.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2561 (07 ก.ย. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2561 (03 ส.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2561 (03 ก.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2561 (05 มิ.ย. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 (04 พ.ค. 2561)
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.4 ปร.5 (24 เม.ย. 2561)
ตารางแสดงวงเงิน โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณสี่แยกสะพานป่ายางรวมใจ (24 เม.ย. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2561 (03 เม.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังและปรับปรุงซ่อมแซม... (26 มี.ค. 2561)
ตารางแสดวงเงิน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังและปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่ง รวมจำนวน 2... (13 มี.ค. 2561)
ประกาศสอบราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังและปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่ง รวมจำนวน 23... (13 มี.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2561 (05 มี.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2561 (02 ก.พ. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2560 (03 ม.ค. 2561)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณทางโค้งป่าช้าบ้านป่ายา... (19 ธ.ค. 2560)
โครงการติดตั้งราวกันตกถนน (GUARD RALL) บริเวณนายสุพิน (19 ธ.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บ... (25 ก.ค. 2556)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บ... (25 ก.ค. 2556)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏ... (24 ก.ค. 2556)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏ... (24 ก.ค. 2556)
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร (10 ก.ค. 2555)
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร (10 ก.ค. 2555)
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติ (11 พ.ค. 2554)
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติ (11 พ.ค. 2554)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา 
ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63130
โทรศัพท์ : 0-5554-9494 โทรสาร : 0-5554-9494 อีเมล์ : 
admin@samngao.go.th 


www.samngao.go.th